Högmässa

sö 19.7 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hänninen Janne, Heikius Monica, Renvall Mari.

Tema: Kärlekens lag.
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen.


Arrangör

Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa