Kvällsgudstänst

sö 26.7 kl. 18.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar kvällsgudstjänst med nattvard!

Heikius Monica, Särs Gunnar.

Tema: Kristus förhärligad.
Kollekt: För Laestadianernas Fridsföreningars förbund r.f., för evangelisationsarbetet i Ryssland och Albanien.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa