Parkgudstjänst

sö 2.8 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst i Kyrkparken tillsammans med Kristen gemenskap i Vasa.

Jern Hanna, Blomberg Liselott, Heikius Monica, Renvall Mari.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.