Högmässa

sö 16.8 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Forslund Mikael, Andersson Dan.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt