Högmässa

sö 30.8 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Lundström Anders, Vidjeskog Patrik.

Tema: Jesus vår helare.
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse,utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa