Högmässa

sö 13.9 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Patrica Strömbäck, Dan Andersson.

Tema: Tacksamhet
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa