Högmässa

sö 20.9 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard! Innan högmässan kl. 12.45-12.55 ges information om våra missionsprojekt.

Patrica Strömbäck, Dan Andersson.

Tema: Guds omsorg.
Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift.


Arrangör

Vasa svenska församling