Högmässa

sö 20.9 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Malin Lindblom, Monica Heikius.

Tema: Guds omsorg.
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar,
Finlands Sjömanskyrka r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom