Brändö missionskrets

ti 22.9 kl. 15.00
Brändö församlingsgård

Andakt, diskussion och fri samvaro.

Missionsgrupperna (missionskretsarna) samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna. Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.

Missionssekreteraren förmedlar information om församlingens missionsprojekt till grupperna och besöker grupperna varje termin. Missionsgrupperna stöder missionsprojekten på olika sätt.

Varje grupp har en egen kontaktperson. Du kan också få kontakt med grupperna via missionssekreteraren.


Arrangör

Vasa svenska församling