Kraftkällan

lö 26.9 kl. 10.00
Landskapsbild där ljuset strålar ner genom molnridå på en grön äng.
Fredsgatan 12

Anmälan avslutad

En stödgrupp för kvinnor med cancer

Har cancerdiagnosen gett ditt liv en plötslig, oväntad och oönskad inriktning? Känns framtiden oviss? Behöver du framtidshopp? Kom och dela gråt och skratt och måltidsgemenskap med andra kvinnor med liknande upplevelser.

Vi hoppas att få 6-10 deltagare som träffas fem lördagar under hösten på Fredsgatan 12 i informell "cafe' miljö". Vi träffas kl 10 på lördagar och börjar samlingarna med en gemensam brunch. Vi tar upp ett aktuellt tema varje gång och ger mycket tid för diskussioner och (frivilligt utbyte av) personliga erfarenheter/tankar/känslor. Vi reserverar 3 timmar (kl 10-13) för träffarna, men slutar tidigare om deltagarna så önskar. Vi hoppas på en öppen och ärlig gemenskap, en grupp där vi kan dela varandras bördor och finna vila och nytt hopp!

Vi är beredda att starta så fort vi har fått minst 6 anmälningar. Den 7.11 har vi bokat Alskathemmet för en längre retreatdag tillsammans.

Speciellt varmt välkommen till dig som inte tidigare haft något gemensamt med kyrkan!

Ledare för gruppen är Maria Zuglian och Camilla Klockars som båda nyligen själva gått igenom cancerbehandlingar.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

diakoniarbetare, 60 %
Vasa svenska församling
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E. Under coronatider mottagning endast enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar.