Högmässa

sö 27.9 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Anders Lundström, Karolin Wargh, Monica Heikius.

Tema: Jesus ger liv.
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar.


Arrangör

Vasa svenska församling