Lätt mässa

sö 27.9 kl. 11.00
Malax kyrka

Lätt mässa är en mässa på enkelt och lättfattligt språk.

Malax kyrka finns på Snickerivägen 2 , 66100 Malax.

Liturg: Claus Terlinden,
Predikant: Claus Terlinden,
Kantor: Katri Lax

 

 

Vi önskar förhandsanmälan senast 21.9, så att vi kan planera var olika grupper sitter. Anmälan till Susanne Blomqvist, tel: 044 480 8363 / susanne.blomqvist@evl.fi


Tag kontakt

diakon, 60 %
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar.