Högmässa

sö 4.10 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Malin Lindblom, Monica Heikius, Sundomkören.

Tema: Änglarnas dag.
Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.