Högmässa

sö 11.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Janne Hänninen, Karolin Wargh, Sandra Carlsson, piano.

Till Trefaldighetskyrkan tar vi under rådande omständigheter 50 personer.

Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion. Om du är ens lite osäker - Stanna hemma!

Använd ansiktsmask. Tvätta händerna när du kommer in. Desinficera också händerna före nattvarden.

Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till våra medmänniskor. Vi undviker också fysisk kontakt på alla sätt.


Tema: Det dubbla kärleksbudet.
Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet.


Arrangör

Vasa svenska församling