Strömmad gudstjänst

sö 18.10 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal.

Patrica Strömbäck, Dan Andersson.

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal.

På grund av coronläget i Vasa får i alla våra tillställningar delta högst 10 personer inklusive anställda.

Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion. Om du är ens lite osäker - Stanna hemma!

Använd ansiktsmask. Tvätta händerna när du kommer in. Desinficera också händerna före nattvarden.

Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till våra medmänniskor. Vi undviker också fysisk kontakt på alla sätt.

Tema: Tro och otro.
Kollekt: För församlingens missionsarbete i Senegal.

Länk till församlingens Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling