Strömmad gudstjänst

sö 25.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal och i Sundom tv på kanalplats 951.

Mikael Forslund, Dan Andersson.

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal och i Sundom tv på kanalplats 951.


Tema: Jesu sändebud.
Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland r.f.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Länk till Vasa svenska församlings Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling