Anmälan till skriftskolan 2020-2021

fr 30.10 kl. 00.10
Webben

Anmälan avslutad

Anmälan till skriftskolan via webben senast 30 oktober.

Det läsår du fyller femton kan du gå i skriftskola. För de flesta sammanfaller skriftskolan med årskurs 8.

Skriftskolan är till för alla som vill delta. Ett villkor för att bli konfirmerad är att man är döpt. Är du inte det kan du efter avslutad konfirmandundervisning bli döpt - om du vill.

Skriban erbjuder tid och möjlighet att:
- ta reda på vad kristen tro är
- tänka på vad som är viktigt i livet
- uppleva gemenskap, helighet och glädje
- tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
- lära sig att värna om sitt andliga liv

Efter genomgången skriftskola har du möjlighet att konfirmera dig. Genomgången skriftskola ger rätt till kyrklig vigsel. Är du konfirmerad har du dessutom rätt att bland annat vara fadder.

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. I konfirmationen säger man "ja" till att fortsätta leva i Guds villkorslösa kärlek.

Konfirmanden betalar för det läger som denna deltar i. Priserna gäller den som hör till Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta eller Vähänkyrön seurakunta. För andra deltagare är priserna de nämnda + 50 procent. I lägeravgiften ingår transporter, kost och logi samt försäkring. Undervisning och läromedel står församlingen för. Vid behov finns det möjlighet till friplats.

Anmälan sker genom att fylla i anmälningsblanketten som hittas via webbsidan www.vasasvenskaforsamling.fi/kom-med/konfirmander

Anmälningsblanketten är öppen 15-30.10.2020.

I november får du brev med besked om vilken grupp du tillhör. Det finns 25 platser i en grupp. Därför är det viktigt att du anger fyra alternativ så att du får plats i en grupp som passar dej.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.