Berörd av ordet

on 4.11 kl. 18.00
Trefaldighetskyrkan

Vi läser Bibeln tillsammans.

I bibelstudiegruppen Berörd av Ordet låter vi Bibeln komma till tals. Bibeln används inte som facit utan var och en mediterar över texterna på sitt sätt. Om man känner för det kan man dela något av det man upplevt i slutet av varje tillfälle, men det är valbart. Ingens åsikter kommer heller att ifrågasättas.

Metoden heter Lectio Divina och går ut på att man läser bibeln för att upptäcka och förstå det Guds tilltal som Bibeln de facto är.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa