Högmässa

sö 15.11 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Janne Hänninen, Dan Andersson.

Tema: Förlåt varandra.
Kollekt: För föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa