Högmässa

sö 22.11 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Anders Lundström, Karolin Wargh.

Tema: Kristus, Herre över allting.
Kollekt: För att ge unga grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling