Högmässa

sö 22.11 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hanna Jern, Dan Andersson.

Tema: Vaka!
Kollekt: För utvecklandet omsorgsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.