Strömmad högmässa

sö 22.11 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard! Mässan sänds också på Youtube och i Sundom tv.

Malin Lindblom, Dan Andersson.

I Sundom kyrka ryms 62 personer med beaktande av säkerhetsavstånden. Högmässan sänds också på församlingens Youtubekanal och i Sundom tv på kanalplats 951.

Tema: Kristus, Herre över allting
Kollekt: För bibelöversättningsarbete i Kenya, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.

Länk till församlingens Youtubekanal


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom