Högmässa

sö 6.12 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Malin Lindblom, Karolin Wargh.

Tema: Din konung kommer i härlighet
Kollekt för att främja fred och stabilitet. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom