Sunday Service

sö 6.12 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship in English! Will be live streamed on Facebook and 20 persons are allowed in Church!

Stephanos Khalifa, Mari Renvall.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Link to our Facebook group Lutheran International Church in Vaasa.


Tag kontakt

sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa