INHIBERAD: Högmässa

sö 3.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänsten är inhiberad.

Malin Lindblom, Karolin Wargh.

Tema: I Guds hus. Jesus, världens ljus.
Kollekt: För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.