Strömmad gudstjänst

on 6.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på Facebook.

Anders Lundström, Karolin Wargh.

Tema: Jesus, världens ljus
Kollekt: För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f.

Länk till församlingens Facebooksida


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt