Strömmad gudstjänst

sö 17.1 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på Facebook! Missionsinfo ges före mässan kl. 12.45.

Hanna Jern, Janne Hänninen, Anna-Lena Särs, Monica Heikius.

Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Kollekt för Vasa svenska församlings missionsarbete, Satellit TV-kanalen SAT-7.

Länk till Vasa svenska församlings Facebooksida


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa