Håll om mig - Känslofokuserad parrellationsdag

lö 6.2 kl. 10.00
Ett hjärtformat hål i en grön häck.
Vasaesplanaden 3 E

Familjerådgivningsbyråns kurs för par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Förhandsanmälan senast 15.1.

Kurstillfällena är lördag 6.2 kl. 10-15 och måndagarna 8.2, 22.2, 8.3 och 22.3 kl. 17.30-19.30 på Barn- och ungdomsvåningen Vasaesplanaden 3E.

Vi tar emot sju par till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern.

Innan kursen börjar tar kursledaren kontakt med deltagarna. Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro per familj. Avgiften faktureras.

Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursgångernas teman är:
- Förståelse av anknytning och kärlek
- När kontakten bryts - destruktiva diskussioner
- Att känna igen ömma punkter
- Att återskapa en trygg kontakt
- Skapa ny tillit
- Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

Anmälan 7.12-15.1 via www.vasasvenskaforsamling.fi


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa