Strömmad gudstjänst

sö 14.2 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänstens strömmas på församlingens Youtubekanal och Sundom tv.

Mikael Forslund, Karolin Wargh.

Kyrkan är öppen kl. 14-16 för stillhet, samtal och enskild nattvard för den som önskar.

Länk till gudstjänsten på församlingens Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt