Församlingsrådet

on 24.2 kl. 18.00
Trefaldighetskyrkans krypta

Församlingsrådets sammanträde

Församlingsrådet sammanträder.

Ärenden till församlingsrådet inlämnas till församlingsrådets sekreterare senast 14 dagar före sammanträdet.


Arrangör

Vasa svenska församling