Strömmad gudstjänst

sö 14.3 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Strömmas på Youtube och i Sundom tv.

Janne Hänninen, Mikael Forslund, Karolin Wargh, Monica Heikius och ungdomskören Amazing 7.

Kyrkan är öppen för bön, samtal och enskild nattvard kl. 14-16.

Länk till gudstjänsten på församlingens Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa