Strömmad familjegudstjänst

sö 28.3 kl. 13.00
Åsna ligger på en äng. Text: Han är redo och sitter på en åsna, ett föl.
Trefaldighetskyrkan

Strömmas på Youtube och i Sundom tv.

Patrica Strömbäck, Hanna Jern, Dan Andersson.

Stilla veckan börjar på palmsöndag då Jesus rider in i Jerusalem. Ärans konung kommer på en ung åsna, ett föl och börjar sin vandring mot förnedringen. Människorna hälsar honom välkommen med hosiannarop. De breder ut mantlar på vägen och viftar med palmkvistar. De hälsar honom välkommen som en kung.

Gudstjänsten sänds också i Sundom tv på kanalplats 951.

Länk till gudstjänsten på församlingens Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst