Strömmad gudstjänst

sö 11.4 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på Youtube och i Sundom tv.

Janne Hänninen, Anders Lundström, Mari Renvall, Elisabet Still

Tema: Uppståndelsens vittnen
Första läsningen: Sak. 8:12-13
Evangelietext: Luk. 24:36-49
Vi sjunger psalmerna: 177a:1-3, 90:4, 852, 100 och 311

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal och syns också i Sundom tv på kanalplats 951.

Länk till gudstjänsten på Vasa svenska församlings Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa