Stilla stund för änglabarn

ti 13.4 kl. 18.00
Gravsten med liten vit ängel framför, ett ljus som brinner och röd ljung.
Stilla rummet i Vasa centralsjukhus

Stilla stund då vi minns våra avlidna änglabarn – barn som dött i missfall eller i samband med förlossningen.

Den stilla stunden består av stilla musik och ljuständning. Det blir dikt- och bibelläsning samt bön.

Efter en kort inledning finns möjlighet till diskussion.

På plats finns en sjukhuspräst, två mammor som varit i samma situation som målgruppen samt en eller två barnmorskor.

Samling vid centralsjukhusets huvudingång.

 

Ytterligare info ger sjukhuspräst Rose-Maj Friman, 040 575 6871.