Sunday Service with Holy Communion

sö 16.5 kl. 13.00

Also livestream on Facebook.

Timo Kaukomaa, Jimi Järvinen.

Livestreamed on Facebook: Lutheran International Church in Vaasa.

Link to Facebookgroup Lutheran International Church in Vaasa.


Tag kontakt

sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa