Pilgrimsmässa

on 19.5 kl. 18.00
Trefaldighetskyrkan

Mässa, nattvard och möjlighet till enskilt samtal.

Janne Hänninen, Monica Heikius.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa