Församlingsrådet

on 9.6 kl. 18.00
Stora församlingssalen

Församlingsrådet sammanträde

Församlingsrådet sammanträder.

Ärenden till församlingsrådet inlämnas till församlingsrådets sekreterare senast 14 dagar före sammanträdet.


Arrangör

Vasa svenska församling