Högmässa med konfirmation av Vinterskriban

sö 13.6 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vinterskriftskolans konfirmation.

Strömbäck Patrica, Jern Hanna, Wargh Karolin.

Tema: Kallelsen till Guds rike.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst