Högmässa med konfirmation av Alskat 1

sö 20.6 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Alskat 1 gruppens konfirmation.

Hänninen Janne, Lundström Anders, Renvall Mari.

Tema: Förlorad och återfunnen
Kollekt: För grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa