Högmässa

sö 25.7 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Forslund Mikael, Heikius Monica.

Tema: Sanning och sken.
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt