Högmässa

sö 1.8 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hänninen Janne, Wargh Karolin.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa