Högmässa

sö 8.8 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hänninen Janne, Wargh Karolin.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa