Högmässa

sö 15.8 kl. 10.00

Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Janne Hänninen, Dan Andersson.

Tema: Självprövning
Kollekt: För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Nepal.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa