Högmässa

sö 3.10 kl. 13.00
Kors på kyrktak.

Trefaldighetskyrkan

Vi firar Skapelsens söndag!

Gud har med sitt ord skapat allt levande och upprätthåller alltjämt sin skapelse. Han har gett människan ansvaret för att ta hand om skapelsen. Vår uppgift som människor är att bruka och bevara skapelsen samt att hejda förstörelsemakterna.

Jern Hanna, Andersson Dan.

Tema: Änglarnas dag.
Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.