Håll om mig - känslofokuserad parrelationskurs

mån 11.10 kl. 17.30
Händer formade som ett hjärta.

Vasaesplanaden 3 E

Familjerådgivningscentralens känslofokuserade parrelationskurs riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet.

Familjerådgivningscentralens känslofokuserade parrelationskurs riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Vi tar emot sex par till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls på Barn- och ungdomsvåningen på Vasaesplanaden 3 E, vån. 4 lördag 2.10 kl. 10-15 samt måndagarna 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11 kl. 17.30-19.30. Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro per familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen. Anmälan via webben senast 19.9.

Kursen leds av Siv Jern och Tia-Maria Nord. Mera information fås av Siv Jern via e-post siv.jern@evl.fi eller tfn 044 480 8492. Anmälan senast 19.9 via Vasa svenska församlings webbsida.

Under kursen går vi igenom följande teman:

- Förståelse av anknytning och kärlek.
- När kontakten bryts - destruktiva diskussioner.
- Att känna igen ömma punkter.
- Att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit.
- Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

  • Barn och familj Barn och familj

Länk till anmälningsblankett Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling, Sundom

Tag kontakt

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa