Högmässa

sö 17.10 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Lundström Anders, Heikius Monica.

Tema: Jesu sändebud
Kollekt: För ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt