Högmässa

sö 31.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Strömbäck Patrica.

Tema: Förlåt varandra
Kollekt: Vasa svenska församlings missionsarbete, FMS i Senegal.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Vasa svenska församling