Högmässa

sö 23.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa. 10 person kan delta på plats. Anmäl om deltagande till Mikael Forslund tfn 044 480 8300
eller till pastorskansliet tfn 06 326 1309

Mikael Forslund, Dan Andersson, Monica Heikius

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar