Församlingsrådet

on 26.1 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkans krypta

Församlingsrådets sammanträde

Församlingsrådet sammanträder.

Ärenden till församlingsrådet inlämnas till församlingsrådets sekreterare senast 14 dagar före sammanträdet.

  • Vuxna Vuxna


Arrangör

Vasa svenska församling