Högmässa i Solf kyrka

sö 15.5 kl. 10.00

Annat utrymme

Gemensam högmässa på de stupades dag

Medverkande Emma Strömbäck, cello, Sundomkören med Monica Heikius, Patrica Strömbäck liturg, Malin Lindblom predikant.
Kransnedläggning efter högmässan.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Sundom